Alapdokumentumok

 

Az iskola alapdokumentumai

 

 

Pedagógiai Program

Házirend

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Az iskola munkaterve

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés szabályzata 

Szülői szervezetek működésének rendje, szabályzata

Diákönkormányzat működési szabályzata

Gyakornoki szabályzatmelléklet

Helyi Értékelési Szabályzat