Továbbtanulás

Tisztelt Szülők, Végzős Diákjaink!

Ez a tanév gyermekük számára ebben az iskolában – minden bizonnyal – az utolsó. 2021 szeptemberében már egy másik iskola padjában ülnek, és készülnek tovább a „nagybetűs életre”…

A sikeres és gördülékeny iskolaválasztáshoz (beiskolázáshoz, pályaválasztáshoz…) szeretnénk azzal is hozzájárulni, hogy ezen az oldalon a legfontosabb határidőket, tennivalókat, hasznos weboldalak linkjeit, hivatalos dokumentumokat, kiadványokat közzéteszünk.

Ezúton is kérjük Önöket, Titeket az adott határidők pontos betartására, a későbbiekben hazaküldött dokumentumok pontos kitöltésére! A megadott határidők a központi kiírás előttiek lesznek, mivel az iskolában az adatok ellenőrzését, összesítését el kell végeznünk.

Kedves Szülők!
Törvényi előírások alapján gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük.
Ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.

 Sikeres iskola-, illetve pályaválasztást!

Muresán Péter
intézményvezető-helyettes

Aktuális teendő, határidő, dátum, hír: 

Február 23 – március 12. 

Szóbeli meghallgatások a középfokú
iskolákban. A középiskola tájékoztatása szerint!

Március 16-ig

A középiskolák nyilvánosságra hozzák a tanulmányi területenként elkészített jelentkezők felvételi jegyzékét.

A jegyzéken minden jelentkező az oktatási azonosító számával (vagy a jelentkezésilapon megadott jeligével) szerepel.

A jegyzék tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.

(Érdemes figyelembe venni, hogy a középfokú iskola nem tudja, hogy a diák hanyadik helyen jelölte meg az adott tanulmányi területet. Azaz lehet, hogy a 32. helyen lévő diák előtt páran más intézményt, illetve tanulmányi területet jelöltek meg elsőként, így a sorrend máris módosul)

Március 22–23.

Módosító időszak

 • a módosítást a tanuló általános iskolájában végezhetik el.

 • A módosítási kérelmet írásban, az adatok egyértelmű megadásával az osztályfőnöknek kell eljuttani. A kérvényen (a szbályok megtartása mellett) pontosan szerepelnie kell az új sorrendnek, az iskolák, a tanulmányi területek kódjának, illtve a gondviselő aláírásának!

 • A módosítást a kérvény alapján a KIFIR rendszerben (adatlapkitöltő) rögzítjük, nyomtatjuk, majd hazaküldjük aláírásra.

 • A visszaérkezett módosító adatlapok másolatát csatoljuk az adatbegyűjtő laphoz, az eredetit  pedig legkésőbb március 24-én postázzuk.

 • Ha március 24. 10 óráig nem érkezik vissza az aláírt módosító lap a módosítás érvénytelenné válik!

FONTOS tudnivaló módosításhoz:

 • A módosítás során tanulmányi területet törölni nem lehet, azonban azok eredetileg beírt sorrendje átalakítható.

 • új tanulmányi terület felvételére is van lehetőség, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon szerepelt.
  Ú
  j tanulmányi terület az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni.

 • Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni!

 • A módosító tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti.


Fontos, illetve ajánlott weboldalak:

KIFIR – Tanulmányi terület, felvételi tájékoztató (és írásbeli vizsgahelyszín) kereső!

KIFIR – Középfokú Felvételi Információs Rendszer

A középfokú felvételi eljárás információi

Időrendi áttekintés

A Felelős Szülők Iskolájának oldala: #hovatovább Középiskolai Nyílt Napok, Börze, Expo 

A középfokú felvételi eljárásra vonatkozó jogszabályok, közlemények

Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról

Középfokú intézmények felvételi tájékoztatójának keresője (később)


Szakképzés 4.0
(a szakképzés felépítése)

További információt a középfokú intézményektől kérhetnek.


Központi írásbeli

Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról (link)

Központi írásbeli feladatok megoldással 2001-2020

A középfokú írásbeli felvételi vizsgadolgozatok eredményei 2007-2018


Egyebek

Adatvédelmi tájékoztató

Prezentációk, tanulmányok, statisztikák

Nemzeti Pályaorientációs Portál

Segítség a választásban (kérdőívek rövid , illetve hosszú változatban). Nem kötelező, de érdemes regisztrálni, mert a hosszú tesztek kitöltését meg lehet szakítani, és később folytatni. Érdemes elolvasni a “Hogyan használd?” tájékoztatót (jobb felső sarok).


Gyakran ismételt kérdések:


Letölthető anyagok

A középfokú intézmények azonosító kódjai (ismertető)

ADATBEGYŰJTŐ LAP 2021

Nyilatkozat a középfokú felvételi eljárás felvételi  dokumentumainak aláírásáról

Tájékoztató a diákok, a szülők és az általános iskolák számára a középfokú beiskolázás rendjéről, valamint a 2020/2021. tanévi központi írásbeli vizsgákról

Tájékoztató: a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban.


 Osztályfőnököknek: Adatlapkitöltő program