Továbbtanulás

Tisztelt Szülők, Végzős Diákjaink!

Ez a tanév gyermekük számára ebben az iskolában – minden bizonnyal – az utolsó. 2022 szeptemberében már egy másik iskola padjában ülnek, és készülnek tovább a „nagybetűs életre”…

A sikeres és gördülékeny iskolaválasztáshoz (beiskolázáshoz, pályaválasztáshoz…) szeretnénk azzal is hozzájárulni, hogy ezen az oldalon a legfontosabb határidőket, tennivalókat, hasznos weboldalak linkjeit, hivatalos dokumentumokat, kiadványokat közzéteszünk.

Ezúton is kérjük Önöket, Titeket az adott határidők pontos betartására, a későbbiekben hazaküldött dokumentumok pontos kitöltésére! A megadott határidők a központi kiírás előttiek lesznek, mivel az iskolában az adatok ellenőrzését, összesítését el kell végeznünk.

Kedves Szülők!
Törvényi előírások alapján gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük.
Ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.

 Sikeres iskola-, illetve pályaválasztást!

Muresán Péter
intézményvezető-helyettes

Aktuális teendő, határidő, dátum, hír: 

A napokban meg kell nézni, hogy a kiválasztott középiskolák valamelyike kéri-e a központi irásbeli felvételi vizsgák eredményét!
Ha igen, november 30-ig (kedd) le kell adni a “JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA”  lapot az osztályfőnöknek.
Ezt – megjelenését követően – az osztályfőnök egy példányban kiosztja, illetve ezen az oldalon (lap alja: Letölthető anyagok) letölthető lesz.

2021. november 30-ig

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

Az OH (Oktatási Hivatal) közzétette a központi írásbeli vizsga helyszíneket és a jelentkezés módjait is (link).
Bár a jelentkezés egyénileg történik, az iskola – többéves hagyományának megfelelően – az osztályfőnökök közreműködésével segít az első hivatalos dokumentum (Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára) összegyűjtésében, és a kiválasztott intézménybe való eljuttatásában.
A papíralapú jelentkezési lapok leadási határideje a már említett dátum: 2021. november 30. kedd (az osztályfőnöknek!).

Az OH tájékoztatója szerint ettől a tanévtől ügyfélkapun keresztül, elektronikus űrlap használatával is lehet egyénileg jelentkezni a vizsgákra. Mivel ez a lehetőség új, iskolánk nem rendelkezik ilyen irányú tapasztalatokkal.
Ha mégis ezt a módot választják, kérjük jelezzék az osztályfőnök felé, és az elektronikus űrlap kitöltése (link) előtt olvassák el a kitöltési útmutatót (link)!

Papíralapú jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára (az oldal alján a Letöltések címszó alatt is):

Központi írásbeli helyszínek Békéscsabán (link) 

A központi írásbeli napja: 2022. január 22. 10.00 – A kiválasztott intézményben

A központi írásbeli pótló alkalom: 2022. január 27. 14.00 – A kiválasztott intézményben

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.”

2021. november

Figyelem! A KÖZGÉ  nyílt napjaira előzetes regisztráció szükséges.

Regisztrálni a következő linken lehet: Regisztráció nyílt napra – 2021 

A nyílt napok időpontjai: 2021.11.05-én és 2021.12.01-én 8:30 órai kezdettel.

Fontos, hasznos oldalak/linkek: 

Középfokú intézmények típusai

A középfokú felvételi eljárás információi az Oktatási Hivatal (OH) honlapján

Az általános iskola 8. évfolyamára járó tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban (pdf)

Időrendi áttekintés

KIFIR – Tanulmányi terület, felvételi tájékoztató (és írásbeli vizsgahelyszín) kereső!

KIFIR – Középfokú Felvételi Információs Rendszer

A Felelős Szülők Iskolájának oldala: #hovatovább Középiskolai Nyílt Napok, Börze, Expo 

A középfokú felvételi eljárásra vonatkozó jogszabályok, közlemények

Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról


Szakképzés 4.0
(a szakképzés felépítése)

További információt a középfokú intézményektől kérhetnek.


Központi írásbeli

A központi írásbeli vizsgára jelentkezési lap leadási határideje az osztályfőnöknek:
2021. november 30. kedd.
 

ÚJ! A központi írásbeli vizsga helyszínei és a jelentkezés módjai (OH).

Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról (link)

Központi írásbeli feladatok megoldással 2001-2021

A középfokú írásbeli felvételi vizsgadolgozatok eredményei 2011-től a Felvizsga.eu honlapján

A középfokú írásbeli felvételi vizsgadolgozatok eredményei  az OH honlapján 2007-2021-ig (pdf)


Egyebek

Adatvédelmi tájékoztató

Prezentációk, tanulmányok, statisztikák


Gyakran ismételt kérdések:


Letölthető anyagok

Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára (pdf). Az iskolánk adataival kitöltve.

Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára (docx). Szerkesztéshez a Nézet | Dokumentum szerkesztése parncsot válasszák!

A középfokú intézmények azonosító kódjai (ismertető)

Nyilatkozat a középfokú felvételi eljárás felvételi  dokumentumainak aláírásáról

Tájékoztató: a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban.


 Osztályfőnököknek: Adatlapkitöltő program