Továbbtanulás

Tisztelt Szülők, Végzős Diákjaink!

Ez a tanév gyermekük számára ebben az iskolában – minden bizonnyal – az utolsó. 2021 szeptemberében már egy másik iskola padjában ülnek, és készülnek tovább a „nagybetűs életre”…

A sikeres és gördülékeny iskolaválasztáshoz (beiskolázáshoz, pályaválasztáshoz…) szeretnénk azzal is hozzájárulni, hogy ezen az oldalon a legfontosabb határidőket, tennivalókat, hasznos weboldalak linkjeit, hivatalos dokumentumokat, kiadványokat közzéteszünk.

Ezúton is kérjük Önöket, Titeket az adott határidők pontos betartására, a későbbiekben hazaküldött dokumentumok pontos kitöltésére! A megadott határidők a központi kiírás előttiek lesznek, mivel az iskolában az adatok ellenőrzését, összesítését el kell végeznünk.

Kedves Szülők!
Törvényi előírások alapján gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük.
Ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.

 Sikeres iskola-, illetve pályaválasztást!

Muresán Péter
intézményvezető-helyettes

Aktuális teendő, határidő, dátum, hír: 

2020. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2020. november 30. hétfő

A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapjának leadása az osztályfőnöknek. 

A központi írásbeli vizsga szándékáról (igen/nem) osztályfőnöki órán minden diáknak nyilatkoznia kell.

Az iskola egy nyomtatványt biztosít, amelyet hibátlanul, nagy nyomtatott betűkkel (kivétel e-mail cím) kell kitölteni. Rontás esetén újat kell írni. Hibajavító használata hivatalos dokumentumokon TILOS! 

A nyomtatvány itt és a Letölthető anyagok között megtalálható. Kitölthető Excel formátumban is. A nyomtatást az iskola nem tudja vállalni.

Az iskola adatai:
OM azonosító kódja: 028254 / 001
Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola
5600 Békéscsaba, Irányi utca 14.

2021. január 23. 10.00.

Központi írásbeli felvételi vizsgák.

Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról (link)

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga: 2021. január 28., 14.00
Kizárólag azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – kell magukkal vinni. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.


Fontos, illetve ajánlott weboldalak:

KIFIR – Tanulmányi terület, felvételi tájékoztató (és írásbeli vizsgahelyszín) kereső!

KIFIR – Középfokú Felvételi Információs Rendszer

A Felelős Szülők Iskolájának oldala: #hovatovább Középiskolai Nyílt Napok, Börze, Expo 

A középfokú felvételi eljárás információi

A középfokú felvételi eljárásra vonatkozó jogszabályok, közlemények

A középfokú felvételi eljárás ütemezése (időpont/teendő)

Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról

Középfokú intézmények felvételi tájékoztatójának keresője (később)


Szakképzés 4.0
(a szakképzés felépítése)

További információt a középfokú intézményektől kérhetnek.


Központi írásbeli

Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról (link)

Központi írásbeli feladatok megoldással 2001-2020

A középfokú írásbeli felvételi vizsgadolgozatok eredményei 2007-2018


Egyebek

Adatvédelmi tájékoztató

Prezentációk, tanulmányok, statisztikák

Nemzeti Pályaorientációs Portál

Segítség a választásban (kérdőívek rövid , illetve hosszú változatban). Nem kötelező, de érdemes regisztrálni, mert a hosszú tesztek kitöltését meg lehet szakítani, és később folytatni. Érdemes elolvasni a “Hogyan használd?” tájékoztatót (jobb felső sarok).


Gyakran ismételt kérdések:


Letölthető anyagok

Központi írásbeli jelentkezési lap [PDF]

Központi írásbeli jelentkezési lap [XLSX – számítógéppel kitölthető]

A középfokú intézmények azonosító kódjai (ismertető)

Tájékoztató a diákok, a szülők és az általános iskolák számára a középfokú beiskolázás rendjéről, valamint a 2020/2021. tanévi központi írásbeli vizsgákról

Tájékoztató: a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban.


 Osztályfőnököknek: Adatlapkitöltő program