Beiratkozás – Személyes ügyintézés szabályai

Az alábbi szabályok pdf változata
(letöltéshez kattintson a szövegre!)

Letölthető dokumentumok kizárólag személyes ügyintézéshez (kattintson a szövegre!)

Az elektronikus beiratkozásra vonatkozó információk továbbra is megtalálhatók itt, illetve a jobb oldalsávban lévő “Iskolába hívogató” képre kattintva.

A Gyermekélelmezési Intézmény kérése

Tisztelt Szülők!
Amennyiben a Gyermekélelmezési Intézmény étkeztetését vették igénybe a csatolt dokumentum kitöltésével, és a megadott e-mail címre (kmetykone.erika@gmail.com) történő visszaküldéssel legyenek szívesek nyilatkozatot tenni a március hóban keletkezett esetleges étkezési túlfizetés rendezésének módjáról.
A nyilatkozat letöltése: Nyilatkozat étkezési díj túlfizetésről (Kazinczy)

Tisztelettel:
Kmetykóné Erika menzai ügyintéző
nevében
Muresán Péter
intézményvezető-helyettes

1%

Kedves Szülők!

A rendkívüli helyzetben is rendben érkeznek, készülnek az adóbevallások.
Kérjük, amennyiben úgy gondolják, adójuk 1 százalékával támogassák iskolánk valamely alapítványát, hogy a jövőben is tudjuk támogatni diákjainkat, szépíteni iskolánkat!

Lámpás a Gyermekekért Alapítvány – letölthető nyilatkozat

10×10 Alapítvány – letölthető nyilatkozat

Köszönettel:

Rungné Benedeczki Erzsébet és Kovács László
kuratóriumi elnökök

6. sz. tájékoztató – Étkeztetés

TÁJÉKOZTATÁS GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJÁRÓL

(a fenti címre kattintva a tájékoztatás pdf formátumban megtekinthető, letölthető) 

Tisztelt Szülők!

A koronavírus-helyzet kapcsán a köznevelési intézményekben 2020. március 16-án elrendelt iskolalátogatási tilalom fennállása idején az önkormányzatoknak továbbra is biztosítani szükséges a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §-a (továbbiakban Gyvt.) szerinti intézményi gyermekétkeztetést.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekétkeztetést a veszélyhelyzet idején is a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézményen keresztül biztosítja a gyermekek számára 2020. március 30-a hétfőtől.

Március 16-a óta iskolán kívüli oktatás folyik, de tanítási szünet nem lett elrendelve, ezért az étkezések megrendelése továbbra is a szokásos módon történik.

Az intézmény napi egyszeri meleg étkezést (ebédet) tud biztosítani az általános iskolás gyerekek számára egyszer használatos csomagoló edényekben.

Az elkészült ételeket a Gyermekélelmezési Intézmény alábbi négy főzőkonyhájának egyikén vehetik át minden nap 11-14 óráig:

1.sz. Iskolacentrum Központi Konyha | Békéscsaba, Gyulai út. 53-57.

2.sz. Általános Iskolai Napközi-otthonos Konyha | Békéscsaba, Szabó Pál tér 1/2.

3.sz. Óvodai Napközi-otthonos Konyha | Békéscsaba, Orosházi út.32.

5.sz. Középiskolai Kollégiumi Konyha | Békéscsaba, Trefort u. 2/1.

Kérjük a szülőket, írásban nyilatkozzanak (e-mailben), ha igénylik a szolgáltatást!

Az igények leadásának határideje: 2020. március 25. délután 14 óra

Az írásbeli nyilatkozatban jelölje meg:

  1. Gyermeke nevét, osztályát
  2. valamint azt, hogy melyik főzőkonyhán szeretnék az ételt átvenni.

Ennek megfelelően tudják az adott telephelyre az adagszámot biztosítani.

A szolgáltatás igénylését a gyermek osztályának megfelelő e-mail címekre juttassák el (testvérek esetén is, ha különböző évfolyamba járnak!):

1-2. évfolyam: kazinczy.bcs@gmail.com

3-4. évfolyam: kazinczy.titkarsag@gmail.com

5-6. évfolyam: jepu@t-email.hu

7-8. évfolyam: kmetykone.erika@gmail.com

A kedvezmények továbbra is a szokásos módon vehetők igénybe. Az étkezési térítési díjakat elsősorban átutalással kérik rendezni, akinek erre nincs lehetősége, azt a szülőt értesíteni fogják a készpénzes, illetőleg bankkártyás fizetés módjáról és helyéről.

További Információkat a következő telefonszámon kaphatnak: 0620 774-0022 Kmetykóné Tarczali Erika menzaügyintézőtől.

A rövid határidőre való tekintettel kérjük, hogy a kérvényeket a megadott e-mail címekre küldjék!

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Tisztelettel: Az intézmény vezetése