Bemutatkozás

Intézményünk a város központjában fekvő, több mint százéves múlttal és hagyományokkal rendelkező nyolc évfolyamos általános iskola.

Olyan nyitott iskolának nevezhető, amelyben a színes, sokoldalúan szervezett élet a tanuláson kívül sokféle tevékenységeknek is helyt ad. Szűkebb környezetünkhöz, az iskolához, valamint a városhoz, hazánkhoz kötődést, a hagyományőrzést fontos értéknek tekintjük. Iskolai tevékenységünk egészét meghatározó cél az alapvető készségek, képességek fejlesztése, az általános műveltséget megalapozó tudás biztosítása, a harmonikus személyiség kialakítása.

Iskolánkban jelenleg 25 osztály, 21 napközis csoport és 1 tanulószoba működik. A tantestület létszáma 63 fő.

Sport:
Iskolánkban kiemelt fontosságú a testnevelés-oktatás, főként a kézilabda és az atlétika sportágakban, de diákjaink más sportágakban is szép eredményeket érnek el.

Néptánc:
Az 1989-ben elkezdődött néptánc oktatás a népi kultúra ápolását tűzte ki célul a mozgás, az ének és a tánc eszközeivel, a 2008-ban kiválóra minősített, nívódíjat kapott Hétpróbás Néptánciskola, Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény vezetésével.

Nyelvoktatás:
Iskolánkban a szülők a gyermekeik számára az angol vagy a német nyelv oktatása közül választhatnak, amelyet – még játékos formában – az első osztálytól kezdünk.

Felső tagozatban alap és emelt szinten folytatjuk a nyelvoktatást kisebb létszámú csoportokban. Az idegen nyelv iránt fogékonyabb gyermekeknek biztosítjuk a 7-8. osztály végén a nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésének lehetőségét.

Informatika:
Intézményünkben az informatikai ismeretek tanítására is nagy súlyt helyezünk. A két, korszerű számítógépekkel felszerelt számítástechnika szaktantermünkön kívül, a további termek legtöbbjében megtalálható a számítógép és a kivetítő. A 2004/2005. tanévtől célul tűztük ki, hogy az ebben motivált tanulóink az informatikai írástudást igazoló nemzetközi bizonyítványt (ECDL) megszerezhessék. A vizsgákra való felkészítő foglalkozásokat (ingyenes) szakköri kereteken belül tudjuk biztosítani. A gyerekek az ECDL Start vizsgát a nyolcadik év második félévében tudják teljesíteni.

 

A tananyag elsajátítását segítik a tanév során egy-egy évfolyamnak szerveztett tematikus kirándulásaink: Vésztő-Mágor, Arad, Nagyvárad, Hódmezővásárhely, Gyula, Budapest, Szeged…

Könyvtárunkban több mint 56 000 kötet könyv várja a gyerekeket, a pihenést és a tanulást szolgálva.

A tehetségek kibontakozására számos szakkör biztosított: énekkar, népdalkör, művészeti szakkörök, tantárgyi szakkörök, és felkészítő foglalkozások.

A főbb tantárgyakból kollégáink délutáni korrepetálások keretében tudnak segítséget nyújtani a tananyag elsajátításában.

A szabadidő hasznos eltöltésére egy-egy tanév során több programot is szervezünk:

  • egy-két napos osztályonkénti tanulmányi kirándulás
  • egynapos kistúrák a tömegközlekedési eszközzel elérhető hegységeinkbe (Budai-hegység, Pilis, Börzsöny, Mátra, Bükk)
  • kerékpáros tábor általában Békés-Dánfokra
  •  múzeumlátogatások, kulturális rendezvények, szervezett színház látogatások…

Az általános iskolai évek emlékezetessé tételére több iskolai rendezvényt is megvalósítunk a tantestület, a Szülők illetve a Diákönkormányzat segítségével: Halloween parti, regölés, karácsonyi ünnepség és sulidiszkó (saját diszkósainkkal), farsangi ünneplés, majális…

A Szülői Munkaközösség aktív résztvevője az iskolai életnek. Segítségükkel számos fejlesztést, újítást tudtunk megvalósítani.

Két iskolai alapítvány is működik iskolánkban, melyeknek elsődleges célja a rászoruló, illetve a tehetséges gyermekek támogatása: Lámpás a gyermekekért alapítvány és 10×10Alapítvány.

Leendő elsősök körében népszerű a kimondottan ovisoknak szervezett programjaink (sportdélután, adventi játszóház, nyílt tanítási órák).