Tájékoztatás hitoktatásról

Kedves Szülők!
A tanév során a gyerekeknek heti egy alkalommal etika vagy hittan oktatáson kell részt venniük, amely kötelező tanórának minősül.
Pedagógiai Programunknak megfelelően értékelése szövegesen történik, a bizonyítványban is így kerül fetüntetésre (nem felet meg, megfelelt, jól megfelelt, kiválóan megfelelt, kitűnő). Adatvédelmi okokból a tantárgy neve egységesen Etika-, hit és erkölcstan (függetlenül a választott felekezeti oktatástól).
A leendő elsős Szülőknek majd a beiratkozás során kell nyilatkozniuk, hogy melyik oktatást igénylik gyermekük számára (etika vagy valamely felekezeti hittan).
A jelenlegi rendelkezések szerint a már iskolába járó gyerekek törvényes képviselői minden év május 20-ig kérhetik a váltotatást a következő tanévre, amelyet év közben módosítani már nem lehet. Ennek módjáról az iskola tájékoztatja a Szülőket.

Az alábbiakban az iskolánkban hittan oktatást ellátó feleklezetek tájékoztató anyagait olvashatják.

FelekezetKapcsolatTájékoztatók
Evangélikus hitoktatásBékéscsabai Evangélikus EgyházközségSzülői tájékoztató
Kisfilm
Hit Gyülekezete hitoktatásPetrőcz László
hitoktatas@hit.hu
A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának honlapja
Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának videó ajánlója
Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának Facebook oldala
Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának Instagram oldala
Katolikus (római) hitoktatásBékéscsaba Belvárosi Római Katolikus PlébániaMiért pont katolikus?
Plakát
Református hitoktatásReformátus EgyházközösségSzülői tájékoztató