Nyári napközis tábor

TISZTELT SZÜLŐK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az előző évekhez hasonlóan ezen a nyáron is biztosítjuk gyermekeik fel-ügyeletét, szünidei programját a NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORBAN, mely 2020. június 29. és 2020. július 31. között naponta 7.30-tól 16.30-ig két helyszínen várja a jelentkezőket:

Lencsési Általános Iskola és AMI
Békéscsaba, Szabó Pál tér 1/2
Erzsébethelyi Általános Iskola
Békéscsaba, Madách u. 2.

Ebben az évben elsőtől – hatodik osztályos (6-12 éves korú) békéscsabai lakóhellyel rendelkező gyerekeket várunk a táborba.

Térítési díj:

Az aktuális önkormányzati rendeletben szereplő étkezési térítési díj, amely 420+áfa Ft/fő/nap
(ami magában foglalja a napi háromszori étkezést).
Megfelelő igazolással, mely tartalmazza a kedvezmény mértékét és jogcímét, az év közben járó ked-vezmények itt is érvényesíthetők a békéscsabai lakóhellyel rendelkező tanulók esetében.

A táborban változatos programok – kézműves tevékenységek szabadidős foglalkozások, vetélkedők, versenyek, mesekuckó, sportjátékok és sportversenyek, gyalogos és kerékpáros túrák várják a gyerme-keket.
Igény szerint – külön térítés ellenében – táboron kívüli programokat (lehetőség szerint mozi, kirándulás stb.) is szervezünk.

Jelentkezés:

  1. június 22-ig a jelentkezési lapok leadásával. Folyamatos jelentkezés biztosított, módja a tábor igénybevételét megelőző hétfő, kedd, hetente- étkezési díj megfizetésével.

    A jelentkezési lap letölthető innen

Befizetés:

Első: 2020. június 22-23.(hétfő, kedd) 7.00- 9.00 h és 15.00- 16.30 h között,
további befizetések a tábor igénybevételét megelőző hétfői, keddi napokon hetente,
7.00 – 9.00 h és 15.00 – 16.30 h között.
A befizetések 1 hetes turnusokra történnek.

A gyermek felügyeletéért teljeskörű felelősséget vállalunk, ez azonban nem terjed ki a gyermek által a táborba magával hozott eszközre (pl. mobiltelefon, zenelejátszó, tablet stb.) ill. a ruházat koszolódásá-ra, sérülésre.

Amennyiben igénybe szeretnék venni táborunkat, kérjük a kitöltött jelentkezési lapot 2020. június 22-ig gyermekük iskolájában a menzai ügyintézőnek adják le, a nyár folyamán jelentkezők pedig abban az iskolában, amelyben a tábort igénybe kívánják venni.
Jelentkezési lap igényelhető minden általános iskolában, vagy letölthető a www.erzsebethelyi.hu; www.lencsesisuli.hu és a www.bcsgyermekjolet.hu oldalakról.

További információ:
66/457-839 (Lencsési Általános Iskola és AMI) illetve a 66/326-218 (Erzsébethe-lyi Általános Iskola- Madách u.) és a 66/637-063 (Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Köz-pont) telefonszámokon kérhető.

Békéscsaba, 2020. június 9.

Vida AndrásVarga ÉvaPetri Hajnalka
intézményvezető
Lencsési Általános Iskola és AMI
intézményvezető
Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
intézményvezető
Erzsébethelyi Általános Iskola