A Gyermekélelmezési Intézmény kérése

Tisztelt Szülők!
Amennyiben a Gyermekélelmezési Intézmény étkeztetését vették igénybe a csatolt dokumentum kitöltésével, és a megadott e-mail címre (kmetykone.erika@gmail.com) történő visszaküldéssel legyenek szívesek nyilatkozatot tenni a március hóban keletkezett esetleges étkezési túlfizetés rendezésének módjáról.
A nyilatkozat letöltése: Nyilatkozat étkezési díj túlfizetésről (Kazinczy)

Tisztelettel:
Kmetykóné Erika menzai ügyintéző
nevében
Muresán Péter
intézményvezető-helyettes