Tájékoztatás további ügyintézés céljából leendő első osztályos tanulóink részére

2020/2021.tanév

Ügyintézés időpontja:
2020. augusztus 25. kedd 8.00-18.00

Szükséges dokumentumok, nyomtatványok:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
 • a gyermek TAJ kártyája;
 • a diákigazolvány igényléséhez szükséges adatlap (okmányirodából),
 • 5 éves kori orvosi-, védőnői státuszlapok,
 • kedvezményekhez szükséges (csak ha 2020 szeptemberében is érvényes)
  • tartós betegségről igazolás,
  • SNI-s gyermekek estében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat.
 • hátrányos helyzetet, halmozottan hátrányos helyzetet igazoló határozat.

A nyomtatványok letölthetők, kérem, hogy előre kitöltve, eredeti példányban szíveskedjenek leadni azokat.

Iskolánkban évek óta hagyomány, hogy tanulóink az ünnepségeinken iskolánk egyen nyakkendőjét viselik. A gyerekek az iskola pólójában tornáznak testnevelés órán, egyéb rendezvényeken, sportversenyeken is abban jelennek meg.

A nyakkendő ára: 2100,-Ft
A póló ára: 1500,- Ft

A fent megjelölt ügyintézési napokon meg lehet vásárolni a nyakkendőt és a pólót, valamint lehetőség lesz kiegészítő tanuló biztosítás megkötésére és a díj befizetésére.

            Laczkó Irén
            intézményvezető

Letölthető nyomtatványok:
Étkezés-Igénylőlap étkeztetéshez
Étkezés-Nyilatkozat 3 vagy több gyermekről
Étkezés-Nyilatkozat fizetés módjáról
Étkezés-Nyilatkozat kedvezményes étkezéshez
Étkezés-Nyilatkozat nincs kedvezmény
Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről_20190228
Nyilatkozat- adatvédelmi tájékoztató és házirend elfogadásáról
Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről
Nyilatkozat-Etika-Hit és erkölcstan

A diákigazolvány igénylés rendje

A diákigazolvány igénylés 2012. január 1-jétől teljes egészében elektronikus úton működik, melyet az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII.30.) kormányrendelet szabályoz.
A diákigazolványokkal kapcsolatos arcképfelvételt, valamint az aláírás-minta vételt az okmányirodák végzik.
Az eljáráshoz alábbi feltételek szükségesek:

OKMÁNYIRODÁBAN

 • A tanköteles korú személyes megjelenése az okmányirodában. 14 életévet be nem töltött igénylő esetén egyik szülő jelenléte.
 • A gyermek anyakönyvi kivonata vagy személyazonosító igazolványa, lakcím kártyája.
 • A megjelenő szülő személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája.


Az okmányirodában egy adatlap készül, melyen egy 16 karakterből álló NEK azonosító szerepel, ez alapján történik a diákigazolvány igénylése.

A fent felsoroltak alapfeltételei az eljárásnak, bármelyik feltétel hiánya kizárja az adatlap elkészítését.

ISKOLÁBAN
Az adatlapot az iskolában kell leadni a megjelölt ügyintézési napon (2020. augusztus 25.).
Az Oktatási Hivatal az elkészült diákigazolványokat az iskolába postázza, ahol a tanulók átvehetik azt.