Beiskolázás (ovisoknak)

„….jó szóval oktasd, játszani is engedd…”
(József Attila)

Kedves Érdeklődő Szülők!

Weboldalunk ezen oldalát a beiskolázással kapcsolatos információk, hírek megosztására hoztuk létre, amelyet (az idő és a teendők előrehaladtával) folyamtosan frissíteni fogunk, hogy segíteni tudjuk az iskolaválasztást ebben a nehéz helyzetben.
A jelenlegi járványügyi helyzet és az ezzel kapcsolatos rendelkezések miatt, a hagyományos rendezvényeink megtartására egyelőre nincs lehetőségünk.
Természetesen pozitzívan próbálunk a dolgokhoz állni, és ezen rendezvények tervezése folyamatban van. Bízunk benne, hogy személyesen is megismerkedhetnek gyermekük jövendőbeli tanítóival, nyílt napok, és nyílt tanítási órák keretein belül betekintést nyerhetnek iskolánk életébe, valamint szülői értekezletek alakalmával választ kaphatnak minden felmerülő kérdésükre.
Addig is, alkalmazkodva a mostani nehéz helyzethez próbálunk digitális formában tájékoztatást, illetve kérdéseikre választ adni.
Az iskola és a tanítók bemutatása után – egy űrlap segítségével – kérdéseket tehetnek fel Laczkó Irén intézményvezetőnek, a tanítóknak, amelyekre – terveink szerint – ezen az oldalon válaszolni fogunk.
Amint enyhül a járványügyi szabályozás, tájékoztatjuk Önöket rendezvényeinkről itt, és az óvódákhoz eljuttatott plakátjainkon keresztül.
Figyelmükbe szeretnénk ajánlani iskolánk Facebook oldalát is.

Az alábbiakban iskolánkról és az indítandó osztályinkról olvashatnak rövid összefoglalót.

_____________

Békéscsaba belvárosában fekszik a több mint száz éve alapított iskolánk, amely a jó gyakorlatokat tovább örökítve alkalmazkodik a gyorsan változó világhoz. Hosszú ideje meghatározó tevékenység iskolánkban a sport, eredményességét olimpiai, világ és európa bajnokok igazolják. A népi hagyományok megőrzését, tovább örökítését, különös tekintettel a néptánc kultúrára, kiemelt feladatunknak tartjuk. Idegen nyelv emelt óraszámú oktatása, informatikaoktatásunk a 21. század igényeihez alkalmazkodik.

A tagozatok választása nem kötelezettség, hanem lehetőség. A tehetségek támogatását nagyon fontosnak tartjuk minden területen.
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az iskolánkba járó gyerekek iskolás évei vidám hangulatú, nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben teljenek, ahol sok kellemes élményben van része a tanulóknak a tanulás mellett. Olyan közösség kialakítására törekszünk, amelyben a tanulók, a pedagógusok, és a szülők is azonosulnak az iskola által kitűzött célokkal és azt közösen valósítják meg.

A 2021/22-es tanévben is három osztály indítását tervezzük.

Az „A” osztályunkban hagyományosan a testnevelés tantárgyat kiemelten kezeljük. Az oda járó tanulók a heti 5 testnevelés óra mellett rendszeresen sportolnak. Már az első évfolyamon minden tanuló a „Kézilabda az iskolában” programban vesz részt. Valamennyi alsó tagozatos osztályunkban bevezettük, és több éve működtetjük a „Kölyökatlétika” programot is.

A „B” osztályba járó tanulók a néptánc tanulást választhatják. Ez a Hétpróbás Néptánciskola keretei között valósul meg a szomszédos Balassi Bálint Magyar Művészetek Háza épületében (a Balassiban) hetente két délutáni alkalommal. A gyerekeket pedagógusok kísérik át a foglalkozás helyszínére.

A „C” osztályt azoknak ajánljuk, akiknek a gyermeke nem tudja, hogy szeretne-e sportolni, vagy néptáncolni, vagy nem szeretne egyikkel sem komolyabban foglalkozni.

Mindhárom osztályunkban dönthet úgy a tanuló, hogy sportol vagy néptáncol és ezen változtathat is.

Iskolánk alsó tagozatán tanító pedagógusaink nagy tapasztalatokkal rendelkező tanítók. Az első négy évfolyamon iskolánkban az alapkészségek (írás, olvasás, számolás) szilárd alapozására törekszünk.

Idegen nyelvet 3. évfolyamtól kezdenek tanulni, majd felső tagozatban a nyelvek iránt jobban érdeklődő, tehetséges diákjaink az iskola szervezésben és felkészítésével 7. illetve 8. osztályban nyelvvizsgát is tehetnek. A választható idegen nyelvek a német és az angol nyelv.

A távlatokat nézve fontos megemlíteni, hogy végzős tanulóink 85-90%-át – több évre visszamenő statisztika alapján – az elsőként megjelölt középiskolába veszik fel. A gyerekek 75-80%-a gimnáziumba vagy szakgimnáziumba nyer felvételt, az esetek többségénben a jó nevű Andrássy Gimnáziumba, illetve a Széchenyi Közgazdasági Technikumba.

Szeretettel várjuk intézményünkben azokat a gyerekeket, akik szívesen tanulnának olyan iskolában, amely őrzi a jó hagyományokat, de a kor igényeihez igazítja oktató-nevelő tevékenységét, ahol a gyermek igényeihez igazodik a pedagógiai program.

Laczkó Irén – intézményvezető


Az alabbiakban ismerjék meg a leendő első osztályos tanítóinkat!
_________________________

Jeneiné Borzán Éva
1.a osztály

Tanítói pályafutásomat 30 éve kezdtem. Hivatásomban a legnagyobb kihívásnak és egyben a legszebbnek tartom az első osztályba lépő kisdiákok előtt kitárni a tudás kapuját, megszerettetni velük a tanulást. Fontosnak tartom, hogy mindezt élményként, jó játékként éljék meg. Mindehhez szeretetteljes, nyugodt légkör kialakítására törekszem.
A tevékenykedtető, élményt adó, felfedező, játékos tanulást részesítem előnyben. Sok dicsérettel, pozitív megerősítéssel ösztönzöm tanulóimat. A digitális tananyagokat is szívesen használom annak érdekében, hogy színesítse tanóráimat. Rendszeresen szervezek nyári táborokat, a közösségépítés és a szabadidő tartalmas eltöltésének elkötelezettje vagyok.

Szabó Éva
1.a osztály

Hosszú évek óta tanítom osztályaimban a humán tárgyakat 1-4. évfolyamon. Türelmes, elfogadó vagyok, minden diákomnak megadom a lehető legtöbb segítséget. Nagy gondot fordítok a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. A dicséret, a szeretetteljes, nyugodt légkör kialakítása nagyon fontos számomra.
Pedagógiai munkámat a módszertani változatosság, a játékosság és a „kevesebb több” elve jellemzi.
25 éven át vándortáboroztattam volt tanítványaimat. Öt diákcsoporttal is végigjártam az Országos Kéktúra útvonalát. Munkám elismeréseként 2008-ban Karácsony Sándor-díjat vehettem át az Oktatási és Kulturális minisztertől.

_________________________

Boros Ildikó
1.b osztály

18 éve tanítok alsó tagozaton. A magyar nyelv és irodalom tantárgycsoportot oktatom. A jó hangulat, az őszinte, nyitott légkör óráim velejárója. Helyt adok a kreativitásnak, az egyéniségek kibontakozásának.
A csoport közösséggé formálására is nagy hangsúlyt fektetek. Nagyon fontos számomra a tehetséggondozás, évről évre az anyanyelvi versenyek sikeres résztvevői vagyunk tanítványaimmal. Hobbim a tánc, ezen belül a zumba. Szakkör formájában 8 éve oktatom iskolánkban.
_____________
(Megjegyzés: tanítópárja pályázat útján kerül kiválasztásra. Amint eredmény születik, bemutatkozását itt közzéteszük)

_________________________

Valachné Novák Judit
1.c osztály

Tanítóként matematika műveltségterületi képzésben részesültem. Gyermekközpontú gondolkodás, játékosság, tapasztalatszerzésen alapuló oktatás és vidám, barátságos hangvétel jellemzi óráimat. Legfőbb célom a használható ismeretek átadása, a gyerekek sokoldalú fejlesztése. Ennek érdekében a lehető legtöbbször használom a digitális eszközöket. Hiszek a mese és a játék erejében a tanítás folyamata során. Fontosnak találom nemcsak a tehetségek felfedezését, hanem a felzárkóztatást igénylő gyerekek fejlesztését is.
Rendszeres résztvevői vagyunk tehetséges tanítványaimmal különböző egyéni- és csapatversenyeken, ahol gyakran érünk el szép eredményeket. Legfontosabb célom továbbá, hogy a kisgyermekek számára örömtelivé váljék a tanulás és az iskolába járás, valamint érezzék jól magukat az osztályközösségben, legyenek egymással türelmesek, elfogadók és tisztelettudók. Próbálom minden kisgyermekhez megtalálni ennek érdekében a megfelelő utat.
Édesanyaként is többször megtapasztaltam az iskolakezdés minden boldog és nehezebb pillanatát. Úgy gondolom, hogy ennek alapja az elfogadás, a bizalom és az oldott, szeretetteljes légkör.

Oláhné Haller Erzsébet
1.c osztály

A Tessedik Sámuel Főiskola általános tanító szakon végeztem, vizuális műveltségi területen. Szükségesnek látom a rajzot, mint eszközt a tanulás, tanítás folyamataiban. A gyerekek már egész pici koruk óta rajzolnak, az óvodában pedig különösen sokat. Szeretném már az elsős kisgyermekek életébe beépíteni a rajzot, mint kifejező eszközt.
Hiszek a mese és a játék erejében, mert édesanyaként is rendszerint jelen van az életemben. Fontosnak tartom a tehetséges gyerekek felfedezését, és a felzárkózást igénylő gyerekek fejlesztését egyaránt. Törekszem, hogy a gyermekek egy szeretetteljes, egymást elfogadó közösségben tanuljanak, amelybe belefér a móka, a játék, a kacagás és a kellő szigor, meghozza a várva várt eredményt.KÉRDÉSEK-VÁLASZOK

A beiskolázzással kapcsolatos kérdéseit az alaábbi űrlapok segítségével tudja feltenni, amelyre összegzés után honlapunkon (https://kazinczybcs.hu/beiskolazas/) a KÉRDÉSEK – VÁLASZOK fejezetben válaszolunk. (A név megadása nem kötelező.)
A kérdések fogadása (egyelőre) 2021. január 31-ig történik, de a válaszokat hetente közzétesszük.
Kérjük, hogy újabb kérdés feltétele előtt olvassák át a már megadott válaszokat!

Kérdéseiket telefonon is feltehetik a vezetőség fogadóóriban (mert ekkor biztosan elérhetők) a 0666 325-022-es telefonszámon (központi szám, a keresett személy nevét kell megadni):
Laczkó Irén – intézményvezető – minden szerda 15.00-16.00
Bagóné Harascsák Ildikó – intézményvezető-helyettes – minden csütörtök 10.00-10.45

Kérdés Laczkó Irén intézményvezetőhöz: kattintson!

Kérdés a leendő első osztályos tanítókhoz: kattintson!

KÉRDÉSEKVÁLASZOK
Hány elsős osztály indul 2021 szeptemberében?
Hogyan alakulnak a tanítópárok?
2021 őszén is három első osztály indítását tervezzük.
Az A osztály tanítói: Jeneiné Borzán Éva és Szabó Éva tanítónők.
Az osztályban a testnevelés tantárgyat kiemelten kezeljük.
A B osztály tanítói: Boros Ildikó tanítónő lesz az egyik osztálytanító, párját most nem tudom megnevezni, de szeptemberig pályázat útján betöltjük az állást.
Az osztályban a tanulók hetente 2×2 órában néptáncoktatásra járnak a Hétpróbás Néptánciskolába.
A C osztály tanítói: Valachné Novák Judit és Oláhné Haller Erzsébet tanítónők.
Szeptembertől ki lesz az alsósok fejlesztő-pedagógusa?A fejlesztő pedagógus a következő tanévben Dr. Laczóné Hajdú Ágnes lesz.
Kis videós bemutatkozást lehetne-e kapni a tanítókról?A videó készítése folyamatban van, amelyben az iskolai élet is bemutatásra kerül. Hamarosan látható lesz itt honlapunkon.
A nem a körzethez tartozó gyerekeket milyen arányban szokták felvenni? Munkahely szerint sem körzetes az iskola. Van értelme jelentkezni?Több évre visszamenő tapasztalataink alapján, fel tudjuk venni a körzeten kívüli jelentkezőket is.
Köszönjük kérdéseiket!