Általános iskolai beiratkozás

Frissítve: 2021-04-12 15:20

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az előző évhez hasonlóan a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

Elektronikus úton történő beiratkozás (link)
a járványügyi helyzet miatt kérjük, ezt a lehetőséget válasszák elsősorban!!

Az elektronikus úton történő jelentkezésre 2021. április 10-től 2021. április 16. éjfélig nyílik lehetőség a KRÉTA rendszer felületén keresztül, melynek elérhetősége:  https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.
Az e-Ügyintézés elektronikus felületen a „Beiratkozás” menüpont alatt a „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” modulon keresztül jelentkeztetheti gyermekét.

Online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges a gyermek lakcímkártyájának feltöltése, az eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

Az online beiratkozás „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” használata:

(új!):

Eddig felmerült problémák és megoldásuk

ProblémaMegoldása
A lakcímkártyán szereplő állandó lakóhely szerinti körzetes iskolába szeretném megerősíteni a beiratkozást” (ez az első lehetőség), de a nem tudom kiválasztani az iskolát és a tagozatot (osztályt).Válasszák a második lehetőséget!
Egyéb, nem az állandó lakóhely szerinti körzetes iskolába szeretnék beiratkozási kérelmet beküldeni…”
Az ellenőrzést ebben az esetben személyesen végezzük el.
(Forrás: KRÉTA Ügyfélszolgálat)
 1. Első lépésként nyilatkoznia kell arról, hogy elolvasta, megismerte az adatvédelmi tájékoztatót (jelölőnégyzet – pipa – OK gomb)
 2. A Szülőnek/Törvényes képviselőnek létre kell hoznia egy ideiglenes regisztrációt (ezzel tudja használni a KRÉTA Ügyintézés felületet):
  a) Kattinson ide (link) vagy
  b) Kattinson az ablakban a “Ideiglenes regisztráció létrehozásához kérjük, kattintson ide…” szövegre (itt is működik).
 3. Bejelnetkezés után megjelenik a beiratkozás felülete, amelyet értelemszerűen ki kell tölteni:
  – az iskolánk körzete a Körzethatárok – Békéscsabai Járás dokumentum 11-12. oldalán olvasható
  “Az iskolai távozás módjának engedélyezése” lapot nem szükséges kitölteni, ezt majd az első napokban az osztályfőnökkel egyeztetik.
  – Az “Étkezés igénylése” lap csak tájékoztató jellegű számunkra, mivel külsős cég látja el az iskolai étkeztetést, az általuk meghatározott igénylőlapot kell majd kitölteni a személyes ügyintézéskor.
  – A “Nemzetiségi oktatás” lapot nem kell kitölteni.
  A gyermek nevére kiállított lakcímkártyának csak azt az oldalát kell feltölteni, ahol a lakcím fel van tüntetve.
  Ne felejtsék el a tagozatot (ez a választott osztályt jelenti: 1.A, 1.B vagy 1.C) kiválasztani, ha másképp nem megy, írják a “Kérelem indokolása, megjegyzés” mezőbe
  – A “Sajátos nevelési igény, hátrányos vagy egyéb különleges helyzet” lapon kell jelölni az SNI/BTMN státuszt, illetve a nem körzetes iskolába való jelentkezés indokát.
  Személyes ügyintézés várhatóan augusztus végén lesz, ekkor kell bemutatni a szükséges dokumentumokat (lakcímkártya, érvényes szakértői vélemény…), leadni az étkezési igényt (ha van, akkor a kedvezmények igazolását), és ekkor lehet iskolai nyakkendőt, és pólót rendelni. A pontos időpontot, és a teendők listáját honlapunkon közzétesszük.
 4. A lap alján a További tudnivalóknál olvashanak a beiratkozás utáni értesítés módjáról.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló:
a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy
c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

Az e-Ügyintézés beiratkozás (BÁI) útmutatója itt elérhető: Beiratkozás általános iskolába

Módosítási lehetőség: Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben – az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását kérése alapján az intézmény elvégzi a KRÉTA felületen.

Jelentkezés visszavonása: Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.
A módosításra és a jelentkezés visszavonására 2021. április 16-án éjfélig van lehetőség.

Kötelező felvételt biztosító iskola: Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.


Személyes úton történő beiratkozás

A beiratkozás csak indokolt esetben személyesen is történhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. 

Személyes beiratkozási napok iskolánkban:
2021. április 15-én (csütörtök): 8.00-tól- 18.00-ig
2021. április 16-án (péntek): 8.00-tól- 17.00-ig

Fontos tudnivalók a személyes beiratkozáshoz:

 • a beiratkozáskor a családból csak egy fő tartózkodhat az iskolában (a leendő elsős gyermekek a járvány miatt sajnos nem jöhetnek be az iskolába), védőmaszkban, kötelező lázmérés és kézfertőtlenítés után. Javasoljuk saját toll hozatalát!
 • Az épületben egyszerre két szülő tartózkodhat, várakozni az iskola épülete előtt lehet, de ott is kerülve a csoportosulást.
 • A beiratkozáshoz szükséges okmányok:
  a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája
  a gyermek okmányai: lakcímkártya, TAJ kártya, a gyermek oktatási azonosítója (11 jegyű 7-tel kezdődő szám, az óvodától megtudható). Ha van, akkor az érvényes szakértői vélemény (SNI, BTMN), 5 éves kori státuszlap, étekezési kedvezményre jogosító dokumentum. Utobbi két dokumentum később is bemutatható.
  – lehetőségük szerint az alábbi, előre kitölthető dokumentumok (természetesen, ha ez nem megvalósítható, a beiratkozáskor kapnak ilyen nyomtatványokat).

Egyben letölthető, előre kitölthető dokumentumok személyes beiratkozás esetén:

1 Adatlap
2 Nyilatkozat – A gyermek törvényes képviseletéről (2 oldalas!)
3 Nyilatkozat – Életvitelszerű lakcímről
4 Nyilatkozat – Etika-Hit és erkölcstan
5 Nyilatkozat – Adatvédelmi tájékoztató és Házirend elfogadásáról


További tudnivalók

Kötelező beíratás: Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet.

Értesítés felvételről: Akár online, akár személyesen történt a gyermek jelentkeztetése az iskolába (a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt) legkésőbb 2021. április 23-ig döntés születik a gyermek felvételéről vagy elutasításáról, melyről a szülőnek / törvényes képviselőnek tájékoztatást küldenek.

Elutasítás esetén: Ha a nem körzetes iskolába jelentkezés elutasításra került (és nem történt fellebbezés), akkor a szülő/ törvényes képviselő az elutasító döntés véglegessé válásától számított 5 napon belül kötelesek megerősíteni a körzetes iskolába történő beíratási szándékukat. Ezt elegendő online módon megtenni a fentebb meghatározott E-ügyintézéses felületen.

Hit- és erkölcstan / etika: A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri gyermeke számára. A hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos információk megtalálhatóak az intézményi honlapon: Tájékoztatás hitoktatásról

Információ:
A beiratkozáshoz szükséges további információk tekintetében segítséget kérhet:

 • gyermeke óvodájától – az óvoda OM azonosítójára és gyermeke oktatási azonosítójára vonatkozóan,
 • iskolánk fenntartója Békéscsabai Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatban.