Továbbtanulás

Tisztelt Szülők, Végzős Diákjaink!

Ez a tanév gyermekük számára ebben az iskolában – minden bizonnyal – az utolsó. 2018 szeptemberében már egy másik iskola padjában ülnek, és készülnek tovább a „nagybetűs életre”…

A sikeres és gördülékeny iskolaválasztáshoz (beiskolázáshoz, pályaválasztáshoz…) szeretnénk azzal is hozzájárulni, hogy ezen az oldalon a legfontosabb határidőket, tennivalókat, hasznos weboldalak linkjeit, hivatalos dokumentumokat, kiadványokat közzéteszünk.

Kérjük, figyeljék a gyermekük számára számításba vehető középfokú intézmények honlapjait, tájékoztatását, nyílt napjait!

Tanítási időben nyílt napra a gyermek kétszer mehet el az alábbi feltételekkel:

  • a szülő a nyílt napon való részvételi szándékot előre, írásban jelzi,

  • a diák a látogatásról igazolást hoz (az iskolák ezt a helyszínen kiállítják),

  • a kieső nap tananyagát a gyermek bepótolja.

A középiskolák gyakorlata szerint az egyik nyílt nap rendszerint szombati napra esik. Rendkívüli kérvénnyel az osztályfőnökhöz kell fordulni.

Ezúton is kérjük Önöket, Titeket az adott határidők pontos betartására, a későbbiekben hazaküldött dokumentumok pontos kitöltésére!

 

Sikeres iskola-, illetve pályaválasztást!

Muresán Péter
intézményvezető-helyettes

Aktuális teendő, határidő, dátum, hír:

 

2018. március 14.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2018. március 21-22. (szerda, csütörtök)

 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

A módosítással kapcsolatos fontos tudnivalók:

  • az általános iskola 8. évfolyamán tanulók, akiknek felvételi lapjait az általános iskola készítette el, a módosítást a tanuló általános iskolájában végezhetik el. Iskolánkban ez ügyben az osztályfőnököt kell megkeresni!
  • A módosítás során tanulmányi területet törölni nem lehet, azonban azok eredetileg beírt sorrendje átalakítható, illetve új tanulmányi terület felvételére is van lehetőség, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon szerepelt.
  • Új tanulmányi terület csak a már szereplő iskolákon belül, és csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni! A módosító tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti.

2018. április 27-ig

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

(Az értesítések vagy a megadott lakcímre vagy az iskolába érkeznek, amelyet továbbítunk a címzettnek.)

2018. májusa

Jogorvoslati lehetőségek a középfokú felvételi eljárás során:

  • A középfokú iskolába történő jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a jelentkező és a szülő figyelmét, hogy a döntés ellen – az Nkt. 37. §-a alapján – jogorvoslattal élhet.
  • A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló, a szülő nem ért egyet. (azaz nem abba az általános iskolába, ahová a diák jelenleg jár <jogviszonnyal rendelkezik>)
  • Az eljárást megindító kérelmeket az általános felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás a tárgyév június 1-jéig befejeződjék. Ha a jelentkező tanköteles, a jogorvoslati eljárás eredményéről értesíteni kell azt az iskolát, amellyel a jelentkező tanulói jogviszonyban áll.

2018. június 21-23.

Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

Ajánlott weboldalak:

A középfokú intézmények azonosító kódjai (ismertető)

Középfokú intézmények felvételi tájékoztatójának keresője

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója az aktuális beiskolázási időszakról

A középfokú felvételi eljárásra vonatkozó jogszabályok, közlemények

A középfokú felvételi eljárás ütemezése (időpont/teendő)

Oktatási Hivatal intézménykereső (intézmények adatai)

Központi írábeli

 

Központi írásbeli feladatok megoldással 2001-2017.

Egyebek

Prezentációk, tanulmányok, statisztikák

Nemzeti Pályaorientációs Portál

Segítség a választásban (kérdőívek rövid , illetve hosszú változatban). Nem kötelező, de érdemes regisztrálni, mert a hosszú tesztek kitöltését meg lehet szakítani, és később folytatni. Érdemes elolvasni a “Hogyan használd?” tájékoztatót (jobb felső sarok).

Gyakran ismételt kérdések:

Letölthető anyagok

A Békéscsabai Szakképzési Centrum kódjai

Az Oktatási Hivatal kiadványa a középfokú felvételi eljárás rendjéről

Tájékoztató: a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban.

 

 Osztályfőnököknek: Adatlapkitöltő program