Bemutatkozás


Intézményünk a város központjában fekvő, több mint százéves múlttal és hagyományokkal rendelkező nyolc évfolyamos általános iskola.

Olyan nyitott iskolának nevezhető, melyben a színes, sokoldalúan szervezett élet a tanuláson kívül sokféle tevékenységeknek is helyt ad. Szűkebb környezetünkhöz, az iskolához, valamint a városhoz, hazánkhoz kötődést, a hagyományőrzést fontos értéknek tekintjük. Iskolai tevékenységünk egészét meghatározó cél az alapvető készségek, képességek fejlesztése, az általános műveltséget megalapozó tudás biztosítása, a harmonikus személyiség kialakítása.

Iskolánkban jelenleg 28 osztály és 18 napközis csoport és 1 tanulószoba működik. A tantestület létszáma 65 fő. Iskolánkban az emelt szintű testnevelés-oktatás a képességfejlesztést és a sportági utánpótlás-nevelést biztosítja úszás, kézilabda, atlétika és labdarúgás sportágakban. Az 1989-ben elkezdődött néptánc oktatás a népi kultúra ápolását tűzte ki célul a mozgás, az ének és a tánc eszközeivel, a 2008-ban kiválóra minősített, nívódíjat kapott Hétpróbás Néptánciskola, Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény vezetésével. Angol testvériskolánkkal évek óta partnerkapcsolatban állunk, melynek keretében évente cseréljük tanulóinkat. Az angol mellett a német nyelvet is emelt szinten tanítjuk csoportbontásban a 6. évfolyamtól kezdve. Biztosítjuk a 6-7-8. osztály végén nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésének lehetőségét. Az informatikai ismeretek tanítására nagy súlyt helyezünk. A 2004/2005 tanévtől célul tűztük ki, hogy jussanak el tanulóink az informatikai írástudást igazoló nemzetközi bizonyítvány megszerzéséhez szükséges modulvizsgákig a 7-8. osztály féléveire. A felkészítést és géptermet az iskola biztosítja.

Könyvtárunkban több mint 30.000 kötet könyv várja a gyerekeket, a pihenést és a tanulást szolgálva. Sítúráink nagyon kedveltek Olaszországban és Ausztriában. Tanulóink szabadidejüket évek óta táborainkban tölthetik. Barlangtúrák, kajaktúrák, kerékpártúrák, ásványgyűjtő túrák a Retyezátba tett túrák, erdei iskolák, széki néptánc tábor teszik emlékezetessé az itt töltött éveket.

Leendő elsősök körében népszerű az “Ovis-nap” játszóháza. A Majálison lehetőségünk van egymást jobban megismerni a szülőkkel. Bekapcsolódtunk a vasárnapi iskola programsorozatba, ahol Erdélyben élő magyar gyerekeknek tartunk karitatív jelleggel olyan foglalkozásokat hétvégenként, melyből jobban megismerhetik az anyaországot, annak történelmét, kultúráját, s amellyel egy kicsit színesíthetünk az életükön.