Leendő elsősöknek

Tájékoztatás további ügyintézés céljából leendő első osztályos tanulóink részére

Ügyintézés időpontja:
2019. május 20. hétfő 8.00-18.00

Szükséges dokumentumok:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
 • a gyermek TAJ kártyája;
 • a diákigazolvány igényléséhez szükséges adatlap (okmányirodából),
 • 5 éves kori orvosi-, védőnői státuszlapok,
 • kedvezményekhez szükséges (csak ha 2019 szeptemberében is érvényes)
  – tartós betegségről igazolás,
  – SNI-s gyermekek estében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
  – rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat.
 • hátrányos helyzetet, halmozottan hátrányos helyzetet igazoló határozat.

 

Iskolánkban évek óta hagyomány, hogy tanulóink az ünnepségeinken iskolánk egyen nyakkendőjét viselik. A gyerekek az iskola pólójában tornáznak testnevelés órán, egyéb rendezvényeken, sportversenyeken is abban jelennek meg.

A nyakkendő ára: 2000,-Ft
A póló ára: 1500,- Ft

A fent megjelölt ügyintézési napokon meg lehet vásárolni a nyakkendőt és a pólót, valamint lehetőség lesz kiegészítő tanuló biztosítás megkötésére és a díj befizetésére.

Békéscsaba, 2019. április 11.
Laczkó Irén
intézményvezető

 

A diákigazolvány igénylés rendje

A diákigazolvány igénylés 2012. január 01-től teljes egészében elektronikus úton működik, melyet az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII.30.) kormányrendelet szabályoz.
A diákigazolványokkal kapcsolatos arcképfelvételt, valamint az aláírás-minta vételt az okmányirodák végzik.

Az eljáráshoz alábbi feltételek szükségesek:
OKMÁNYIRODÁBAN

 • A tanköteles korú személyes megjelenése az okmányirodában.
  14. életévet be nem töltött igénylő esetén egyik szülő jelenléte.
 • A gyermek anyakönyvi kivonata vagy személyazonosító igazolványa, lakcím kártyája.
 • a megjelenő szülő személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája.

Az okmányirodában egy adatlap készül, melyen egy 16 karakterből álló NEK azonosító szerepel, ez alapján történik a diákigazolvány igénylése.

A fent felsoroltak alapfeltételei az eljárásnak, bármelyik feltétel hiánya kizárja az adatlap elkészítését.

ISKOLÁBAN

Az adatlapot az iskolában kell leadni a megjelölt ügyintézési napon (2019. május 20.).

Az Oktatási Hivatal az elkészült diákigazolványokat az iskolába postázza, ahol a tanulók átvehetik azt.