Beiskolázás (óvodásoknak)

 Tájékoztatás beiratkozással kapcsolatban

Frissítve: 2020. 04. 07. 10:20

(Az alábbi tájékoztató nyomtatható (pdf) változata)

Tisztelt Szülő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges (a Második szakaszban leírt módon), ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. Itt válasszák a Beiratkozás általános iskolába – BÁI ügyet, amely végig kalauzolja Önöket a beiratkozás menetén.


A beiratkozás szakaszai


A beiratkozás két szakaszban történik.
Iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Első szakasz

2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között

A beiratkozás első szakaszában  azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

 • nem állami fenntartású általános iskolába (pl.: egyházi, nemzetiségi önkormányzati fenntartású)
 • vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listája: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  


Második szakasz

2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között 

A beiratkozás második szakaszában (iskolánkra ez vonatkozik, mivel körzettel rendelkezik) azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába.

Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt.

Iskolánk kérése az online beiratkozással kapcsolatban:

 • Kérjük, hogy a Választott tagozat legördülő menüből válasszák ki a kívánt osztályt! (1.A vagy 1.B vagy 1.C)
 • Kérjük, hogy Az etika és hit- és erkölcstan közötti választás című nyilatkozatot mindenképpen töltsék ki!
 • „Nem körzetes” kérvény esetén a Sajátos nevelési igény, hátrányos vagy egyéb különleges helyzet adatoknál válasszák ki az Egyéb különleges helyzet felsorolásból az Önökre vonatkozó indokot, indokokat!
  Megjegyzés: a szabad iskolaválasztás jogán a szülő kérheti gyermeke felvételét a lakóhelye/tartózkodási helye szerinti nem körzetes iskolába. Ez esetben a kérelmet meg kell indokolni az előző bekezdés szerinti módon, vagy az elektronikus beiratkozás során a “Kérelem indokolása, megjegyzés” szövegmező kitöltésével. Az elbírálás során előnyt élveznek a körzetes tanulók, de az utóbbi tanévek tapasztalatai alapján a nem körzetünkhöz tartozó gyerekeket is fel tudtunk venni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.


A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok


A jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha az alábbi dokumentumok bemutatása csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg:

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

(Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.)

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára végképp nem megoldható, iskolánk az alábbi időpontokban lehetőséget biztosít személyes ügyintézésre:

2020 május 4. hétfő 8.00-12.00

2020 május 5. kedd 8.00-12.00

2020 május 6. szerda 13.00-17.00

2020 május 7. csütörtök 13.00-17.00

2020 május 8. péntek 13.00-17.00

A fenti ügyintézési napokon a 0630 285 6331 és a 0666 325 022-es telefonszámon kérhetnek tájékoztatást.

Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni, amelyet az iskola bejáratánál kifüggesztünk.


Kréta e-ügyintézés súgó


Az online beiratkozást előzetesen már el lehet kezdeni, és piszkozatként elmenteni. Ha ez megtörtént, április 28-tól (május 15-ig) már csak a Beküldés gombot kell megnyomni. Kérjük az adatok ellenőrzése a beküldés előtt történjen meg!

 

Köszönjük, hogy felkeresték iskolánkat!

Jó egészséget kívánunk!

Iskolavezetés