Beiratkozás az első évfolyamra

Eljárásrend az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáshoz a 2019/2020. tanévre

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2019. április 12. (péntek) 8.00-18.00 óra között

Helye: Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola, iskolatitkári iroda

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatása:

  • a gyermek és a szülő nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek és a szülő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

óvodai szakvélemény (eredeti)
szakértői bizottság szakértői véleménye esetén ennek dokumentuma
sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szakértői bizottság szakértői véleménye

Az alábbi nyilatkozatok bemutatása szükséges (előre kitölthető minden nyomtatvány!):

A beiskolázás során előnyben részesíthetők:

  1. hátrányos helyzetű tanulók (határozat)
  2. sajátos nevelési igényű tanulók (Szakértői Bizottság szakvéleménye)
  3. különleges helyzetnek minősülő tanulók (Nkt.24.§(7))

a) szülője, testvére tartósan beteg, fogyatékkal élő
b) testvére az adott intézmény tanulója
c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található

A beiratkozás napján a törvényes képviselőnek mindenféleképpen meg kell jelennie személyesen az intézményben- függetlenül attól, hogy a hagyományos vagy az elektronikus úton történő beiratkozást választotta-e azért, hogy a szükséges dokumentumok, illetve a nyilatkozatok eredeti példányának bemutatása megtörténhessen.

KörzethatárokBékéscsabai Járás

Online is intézhető az általános iskolai beiratkozástájékoztató (e-Ügyéntézés – kezdőlap)

 A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalának hivatalos közleménye az általános iskolai beiratkozásról itt érhető el.

Szeretettel várjuk leendő első osztályos tanulóinkat!