Alapdokumentumok

 

Az iskola alapdokumentumai

 

 

Pedagógiai program

Házirend

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

 

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés szabályzata 

Intézményi önértékelés 2012/13.

Szülői szervezetek működésének rendje, szabályzata

Diákönkormányzat működési szabályzata

Gyakornoki szabályzatmelléklet

Helyi Értékelési Szabályzat