Alapdokumentumok

 

Az iskola alapdokumentumai

 

 

Pedagógiai program

Házirend

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

IMIP szabályzat

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés szabályzata (FEUVE)

Intézményi önértékelés 2012/13

Szülői szervezetek működésének rendje, szabályzata

Diákönkormányzat működési szabályzata

Gyakornoki szabályzatmelléklet

Helyi Értékelési Szabályzat